NEN 1010 de moedernorm
NEN 1010 de moedernorm

Per 1 oktober 2015 is de norm omtrent NEN 1010 enigszins aangepast. NEN 1010 is een reeks veiligheidsbepalingen die van toepassing zijn op laagspanningsinstallaties. Het heeft eveneens betrekking op de