NEN 1010 de moedernorm
NEN 1010 de moedernorm

Per 1 oktober 2015 is de norm omtrent NEN 1010 enigszins aangepast. NEN 1010 is een reeks veiligheidsbepalingen die van toepassing zijn op laagspanningsinstallaties. Het heeft eveneens betrekking op de elektronische installatiebranche en wordt doorgaans in één adem genoemd met NTA 8025, welke weer betrekking heeft op de veiligheidsinspectie voor iedere woning. De NEN normen zijn geen officiële wetten, maar eerder samen gemaakte afspraken omtrent veiligheid. De NEN 1010 norm is van toepassing op de minimale veiligheidsnorm van laagspanningsinstallaties die wordt gevraagd van woningen en de industrie. Het is mogelijk om een cursus te volgen van 1 a 2 dagen en zo weer helemaal op de hoogte te zijn van de laatste normen.

Een belangrijke norm
De NEN 1010 norm wordt ook wel dé moedernorm genoemd. Elektronische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur dienen aan de minimale norm te voldoen, ook de oudere installaties. Voor NEN 1010 gelden sinds 2015 Europese normen; de installatievoorschriften voor laagspanning zijn vastgelegd in de HD 60364-reeks. Oudere installaties die niet meer konden voldoen aan deze norm hebben een eigen reeks gekregen: De mondiale IEC 60364-reeks. De cursus waarin dit allemaal is beschreven en wordt besproken is te volgen bij Kenteq.

De inhoudelijke cursus
Ben je een specialist als het gaat om deze norm, maar heb je sinds de wijziging in 2015 geen aandacht meer besteed aan NEN 1010, dan is het verstandig om de cursus te doorlopen. Heb je de laatste drie jaar nog wel training gehad in deze norm, dan is de kortste cursus van een ½ dag voldoende om weer up-to-date te zijn. Heb je al langer dan drie jaar geen training meer gevolgd, maar maak je wel af en toe gebruik van de NEN 1010 norm, dan is het verstandig om de cursus van één hele dag te bezoeken. Heb je nog nooit een training NEN 1010 bijgewoond, maar werk je wel met deze norm, dan is het aan te raden om de uitgebreide, algemene cursus van twee dagen te volgen. Met de NEN 1010 cursus kan je een officieel diploma behalen en word je Erkend Installateur. Je hebt dan de Vakbekwaamheid Elektrotechniek.